dialouge.jpg

פרוייקט
הגישה הדיאלוגית-חוקרת במתמטיקה

אנחנו מאמינים שבכל ילד קיים ניצוץ של כישרון ואף גאוניות. ילדים המאובחנים כבעלי לקויות למידה הם לעיתים דווקא בעלי כישרון שצריכים גישות אחרות שיביאו את הפוטנציאל שלהם לכדי ביטוי. את הפיתוח של יצירתיות וחדשנות במתמטיקה צריך ואפשר להתחיל בגן הילדים. הסיבה לכך היא שילדים בגיל הרך אוהבים בצורה ספונטנית מספרים וצורות גאומטריות מבלי שהמבוגרים לימדו אותם מתמטיקה בצורה שיטתית. הילדים לא נחשפו עדיין להנחות הסמויות של מבוגרים במתמטיקה ולכן החשיבה של הילדים היא עדיין פתוחה ויצירתית.

 

מרחב גן הילדים הוא מקור לפיתוח צורת חשיבה חדשה, כמו שהייתה למתמטיקאי ההודי רמנוג'אן שגילה כ-4,000 נוסחאות מתמטיות מבלי שהיה מסוגל להוכיח אותם בצורה לוגית. גילינו שהדרך הטובה ביותר ללמד מתמטיקה בגיל הרך היא בצורת דיאלוג, כשהגננת לומדת וחוקרת את הנושאים  ביחד עם הילדים. את הגישה הדיאלוגית-חוקרת להוראת מתמטיקה פיתחנו גם בקורסים באקדמיה וראינו את היתרונות שלה, על פני הגישה המסורתית של הוראת מתמטיקה בצורה סמכותית.

פיתחנו גישה חינוכית חדשה הנקראת "הגישה הדיאלוגית-חוקרת".  הרעיון המרכזי שלה הוא שהמחנך לומד וחוקר ביחד עם התלמידים. לשם כך חידדנו את ההבחנה החשובה בין ניסוי להדגמה. בהדגמה התוצאה ידועה מראש למבוגר ואילו בניסוי הוא חוקר ושואל ביחד עם הילדים. ראינו שהתהליך החינוכי מתעצם בצורה משמעותית כשהמחנך, המורה או הגננת חוקרים באמת ביחד עם הילדים. 

הגענו למסקנה שבגישה הדיאלוגית-חוקרת ניתן להגיע להישגים עם ילדי הגן מעל ומעבר למה שמצופה מהם בגיל הזה. כתוצאה מהבנה זו, התחלנו לחקור ולפתח צורה חשיבה חדשה שתהיה הולמת יותר את היכולות הרבות של הילדים בגיל הרך. האתגר שלנו היה לפתח שפה מתמטית שתהיה בעלת לוגיקה רכה שהיא עשירה יותר מהשפה הלוגית הרגילה שיש לה את הדיכוטומיה של אמת ושקר. לשם כך פיתחנו סוג חדש של מספרים שנקראים מספרים רכים היוצרים מבנה אלגברי. אפשר לחבר, לחסר, להכפיל ולחלק אותם בדומה למספרים המרוכבים שנבנו על ידי הגדרה של קיום שורש דמיוני למספר 1-. ההבדל שבין המספרים הרכים למספרים המרוכבים הוא שבמקום להכפיל במספר הדמיוני i, מכפילים במספר אפס. במשך שנים רבות היה העיסוק במספרים מרוכבים תאורטי בלבד אבל בסוף נמצא להם יישום נרחב בתורת החשמל. אנחנו סבורים שגם למספרים הרכים יימצא יישום טכנולוגי בגישור בן העולם הממשי לעולם הסייבר.

 

בכוונתנו להכשיר קבוצה מובילה של גננות במסגרת השתלמות של כ-60 שעות. הגננות יקבלו הדרכה בגנים שלהם ויוכשרו להיות מדריכות של גננות אחרות.

על המחקר